MIKKlab - 2. sklop

MIKK v sklopu multimedijskega centra odpira novo poglavje v knjigi interdisciplinarnih vsebinskih prepletanj in tako vzpostavlja MIKKlab, ki bo deloval kot platforma za raziskovanje in razumevanje razmerij med naravo in kulturo Read more about MIKKlab - 2. sklop