MultiMusicArt 2023

10. 4. 2023 – 18. 4. 2023

MLADINSKA IZMENJAVA MULTIMUSICART

IŠČEMO PRAV TEBE! Si star/a od 18-30 let? Te zanima tema umetnosti in glasbe? Si želiš pridobiti novo znanje in kompetence? Rad/a spoznavaš nove ljudi in kulture? Potem se nam pridruži!

Mladi iz 5 držav (Italija, Litva, Bolgarija, Portugalska in Slovenija) bomo osvetlili problematiko duševnega zdravja mladih ter preko zanimanja za umetnost in kulturo poskušali mladim dati orodje za soočanje z duševnimi stiskami. Mladinska izmenjava bo potekala v naselju Hodoš, v mladinskem domu.

Aktivno sodelovanje na mladinski izmenjavi je obvezno! Za nočitve ter prehrano poskrbimo mi!

Preko projekta mladinske izmenjave Hkrati bomo na mladinski izmenjavi spodbujali strpnost, seznanili se bomo pa tudi s prostovoljnim delom, saj mladi preko prostovoljnega udejstvovanja v družbi postanejo aktivni državljani, razvijajo spretnosti in pridobivajo kompetence, spoznavajo nove prijatelje ter krepijo svoje družbeno življenje, katero pomembno vpliva na duševno zdravje mladih. Cilji našega projekta so: spoznati pojem prostovoljstvo in njegov vpliv na lokalno okolje, spoznati prostovoljstvo in dobre prakse prostovoljstva iz partnerskih držav, seznaniti se z mladinskim in prostovoljskim delom, približati prostovoljno delo mladim udeležencem, razvijanje osebnih kompetenc mladih udeležencev, razvijanje samopodobe in samozavesti mladih udeležencev, razvijanje kompetenc v organizaciji dogodkov in delovanju v timu, spoznati umetnost in kulturo kot orodje za premagovanje duševnih težav mladih, skozi umetnost širiti strpnost in raznolikost ter razvijati osebne kompetence in kar je najbolj pomembno graditi na svoji samopodobi. Želimo, da se v naše aktivnosti vključujejo lokalni deležniki, predvsem pa mladi, ki se soočajo s stisko. Preko mladinske izmenjave bomo pridobili nova znanja na področju prostovoljnega dela in spoznali različne načine ter prakse prostovoljnega dela v Sloveniji, Pomurju in v partnerskih državah. 

Mladi udeleženci bomo pridobili nova znanja in izkušnje, gradili na samopodobi in samozavesti. Gradili bomo bolj na sebi in se zavedali kako pomembni smo lahko v družbi. Izboljšali bomo svoje kompetence v spoznavanju kultur, prebijanju stereotipov, razumevanju drugačnega mnenja, boljše delo v timu. 

Organizirali bomo svoje učenje in način učenja. Pridobili bomo nove izkušnje pri načrtovanju potovanja, spoznali bomo kulturo, tradicije, običaje, jezike, glasbo sodelujočih držav. Predvsem pa bomo spoznali kaj zares pomeni prostovoljstvo in opravljanje prostovoljnega dela v povezavi z umetnostjo in kulturo ter kako se lahko z njimi borimo proti duševnim stiskam mladih, ki so v današnjem času pogosto prisotne. Pridobljena znanja bomo lahko uporabili v svojem vsakdanjem življenju.

ČE TE IZMENJAVA ZANIMA, NAS KONTAKTIRAJTE NA info@mikk.si

Projekt MultiMusicArt je projekt mobilnosti mladih (št. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000097295) in je financiran s strani programa Erasmus+ pod okriljem Evropske unije. Program Erasmus + v Republiki Sloveniji po koncesiji s strani Evropske komisije vodi Nacionalna agencija Movit.
DELI