MLADINSKI DELAVEC II.-št. operacije OP20.02317

Projektno delovno mesto: MLADINSKI DELAVEC II – (ZAPOSLITEV NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM SEKTORJU – 2)

Opis delovnega mesta: 

Mladinski delavec bo vključen v vse obstoječe aktivnosti mladinskega centra, z namenom spoznavanja načina dela v mladinskem centru in s ciljem spoznavanja definicije mladinskega dela, ki obseg širok spekter znanj in veščin. Med drugim bo v sodelovanju z mladimi načrtoval in izvajal mladinski program glede na njihove potrebe, jim omogočal razvoj lastnih kompetenc, ipd. Udeležen bo tudi v poslovno-upravnih procesih, kar mu bo dalo osnovno predstavo kaj vse je potrebno urediti za izvedbo neke aktivnosti/projekta. S tem si bo razen kompetenc mladinskega dela pridobil tudi osnovno znanje s področja podjetništva.

Opis konkretnih zadolžitev: 

 • ustvariti delovno skupino za spodbujanje kreativnosti mladih, konkretno na področju filmske, likovne in glasbene umetnost;
  • dolgoletna želja po vzpostavitvi skupine mladih, ki bi ustvarjala lastno produkcijo na področju multimedije, skozi celotno leto in še naprej, nam zaenkrat še ni uspela. Vedno se je končalo pri kratkoročnih projektih, katerih udeleženci kljub temu, da so izrazili interes po dolgoročnejših projektih, niso nikoli svojega interesa tudi udejanili.

Zato je naša pobuda, da bi mladinskega delavca vključili ravno v to aktivnost in mu omogočili svobodno umetniško izražanje ter oblikovanje delovne skupine mladih somišljenikov, ki bi izkoristili vse naše tehnične kapacitete in izgradili dolgoročno ogrodje za delovanje delovne skupine.

 • Aktivnosti katere bi organiziral in izvajal mladinski delavec obsegajo ukrepe za vzpostavitev delovnih skupin, ki bi združile zainteresirane posameznike na področju avdio-video produkcije (filmi, dokumentarci, reportaže), likovne umetnosti (stripi,animacije), glasbene umetnosti (zvočni performansi, raziskava zvoka) in tudi njihovo medsebojno sodelovanje s ciljem promocije filmske Evropske vzgoje.
  • Naloge mladinskega delavca: 
   • Opraviti raziskavo med mladimi o zainteresiranosti za projekt, njihovih potrebah in interesih s področja filmske/multimedijske vzgoje.
   • Na podlagi raziskave oblikovati izobraževalni program in pripraviti načrt promocije projekta za doseg ciljne skupine,
   • Združiti zainteresirane posameznike v delovne skupine,
   • Organizirati in oblikovati načrt dela v sodelovanju z delovnimi skupinami,
   • Odvisno od potrebe posamezne akcije znotraj projekta vključiti tudi zunanje strokovnjake-mentorje,
   • Koordinirati delo delovnih skupin in sestaviti terminski in finančni načrt izvedbe zadanih aktivnosti.
   • Aktivno poročanje o uspešnosti izvajanja projekta.
 • Pomoč pri ustvarjanju in izvedbi mednarodnih projektov mladinskega dela 
  • V MIKK Murska Sobota želimo tudi uvesti sodelovanje na področju projektov mednarodnega mladinskega dela v sklopu iniciative Erasmus+ mobilnost mladinskih delavcev in Evropske prostovoljne službe, katera bi se naj v prihodnje izvajala v malo spremenjeni obliki v sklopu Evropske solidarnostne enote.
  • Mladinski delavec, bi tako sodeloval z mentorjem pri pripravi evropskih projektov, njihovi izvedbi in oblikovanju aktivnosti za njihove potrebe.
  • Aktivnosti v katere bi bil vključen mladinski delavec, bodo obsegale nudenje podpore udeležencem in mentorju ter samostojno kreiranje vsebin za udeležence.
  • Naloge mladinskega delavca: 
   • Ugotavljanje potreb udeležencev in nudenje pomoči pri organizaciji,
   • Informiranje udeležencev in mentorjev,
   • Pomoč pri pripravi rekvizitov, delavnic in ostalih aktivnosti potrebne za izvedbo,
   • Oblikovanje lastnih idej in predlogov za projekte evropske mobilnosti.
   • Izvedba izbranih predlogov torej projektov.
DELI