Zaposlitev na področju mladinskega sektorja

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

V okviru Javnega razpisa »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport uspešno zaposlujemo 2 mladinska delavca v okviru projektov:

Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« za sofinanciranje operacije »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1 « in »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 2 «, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Obe zaposlitvi sta bili sklenjeni na podlagi javnega razpisa “Javni razpis “zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju” Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport”. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

št. operacije  OP20.02316 

Opis operacije: MLADINSKI DELAVEC I – (ZAPOSLITEV NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM SEKTORJU – 1) – M/Ž

Termin izvajanja operacije: 01.03.2018-31.10.2018

Opis nalog:

Mladinski delavec bo vključen v vse obstoječe aktivnosti mladinskega centra, z namenom spoznavanja načina dela v mladinskem centru in s ciljem spoznavanja definicije mladinskega dela, ki obseg širok spekter znanj in veščin. Med drugim bo v sodelovanju z mladimi načrtoval in izvajal mladinski program glede na njihove potrebe, jim omogočal razvoj lastnih kompetenc, ipd. Udeležen bo tudi v poslovno-upravnih procesih, kar mu bo dalo osnovno predstavo kaj vse je potrebno urediti za izvedbo neke aktivnosti/projekta.

Skušal bo vzpostaviti sistem neformalnega izobraževanja z namenom pridobivanja kompetenc mladih za lažjo zaposljivost in vpeljati programe za ozaveščanje o pomembnosti dobrega psihofizičnega stanja mladih.

Rezultat operacije:

Število mesecev zaposlitve po koncu operacije: 2 (od vključno 01.11.2018 do 31.12.2018)

št. operacije   OP20.02317

Opis operacije: MLADINSKI DELAVEC II – (ZAPOSLITEV NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM SEKTORJU – 2) – M/Ž

Termin izvajanja operacije: 01.03.2018-31.10.2018

Opis nalog:

Mladinski delavec bo vključen v vse obstoječe aktivnosti mladinskega centra, z namenom spoznavanja načina dela v mladinskem centru in s ciljem spoznavanja definicije mladinskega dela, ki obseg širok spekter znanj in veščin. Med drugim bo v sodelovanju z mladimi načrtoval in izvajal mladinski program glede na njihove potrebe, jim omogočal razvoj lastnih kompetenc, ipd. Udeležen bo tudi v poslovno-upravnih procesih, kar mu bo dalo osnovno predstavo kaj vse je potrebno urediti za izvedbo neke aktivnosti/projekta.

Ustvariti bo poskušal delovno skupino za spodbujanje kreativnosti mladih, konkretno na področju filmske, likovne in glasbene umetnosti in pomagal pri ustvarjanju in izvedbi mednarodnih projektov mladinskega dela.

Rezultat operacije:

Število mesecev zaposlitve po koncu operacije: 2 (od vključno 01.11.2018 do 31.12.2018)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Več na: www.eu-skladi.si.

DELI