Informacije javnega značaja

Osnovni podatki

Skrajšan naziv: MIKK MURSKA SOBOTA
Polni naziv: Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota
Pravni status: Javni zavod
Naslov/sedež: Trubarjev drevored 4, 9000 MURSKA SOBOTA
Telefon: 02 5349890 Faks: 02 5349892
E-mail: info@mikk.si
www-stran: http://www.mikk.si
Matična številka: 5986435
Davčna številka: SI78192072
Št. proračunskega uporabnika: 38172
Šifra glavne dejavnosti: 90.030
Številka transakcijskega računa: 01280-6033233588
Ustanovitelj: MO MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2, 9000 MURSKA SOBOTA
Odgovorna oseba
Ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe:
direktor MIKKa

ROBERT TITAN

e-mail: robert.titan@mikk.si
Vodja in koordinator kulturnega programa

RENATA ŠTEVANEC

e-mail: renata.stevanec@mikk.si
Vodja in koordinator Multimedijskega centra MIKK

Maja Lačen Škrbič

e-mail: maja.skrbic@mikk.si
Mladinski delavec

Miha Lendvaj

e-mail: miha.lendvaj@mikk.si
Vodja točke Europe Direct Pomurje

GREGA DONŠA

e-mail: grega.donsa@mikk.si / europedirect@mikk.si
DELI