POZIV ZALOŽNIKOM IN AVTORJEM ZA SODELOVANJE NA 29. SLOVENSKIH DNEVIH KNJIGE V MURSKI SOBOTI

Murska Sobota bo v organizaciji MIKK v letošnjem letu znova vključena kot partnersko mesto v projekt Slovenski dnevi knjige 2024 »NA PREŽI«. Prireditev se bo odvijala od četrtka, 13. junija, do sobote, 15. junija 2024, z bogatim literarnim in spremljevalnim programom, med katerim bodo tudi sejemska knjižna ponudba in skupinska branja, zato založnike in avtorje vabimo k sodelovanju v treh sklopih: centralna distribucija, samostojna stojnica in sodelovanje na skupinskih branjih.  

CENTRALNA DISTRIBUCIJA

Poudarek sejemske ponudbe bo na delih sodobnih avtorjev v okviru centralne distribucije, s čimer želimo prispevati k ozaveščanju o kvaliteti sodobne literarne ustvarjalnosti. Centralno distribucijo bomo zagotovili iz razloga, ker bi neposredna prisotnost z lastno stojnico in s tem povezani stroški marsikateremu založniku onemogočilo sodelovanje. Vsaka zainteresirana založba se lahko prijavi z do 15 naslovi, izdanimi v zadnjih treh letih. Za stroške centralne distribucije mora posamezna založba prirediteljem priznati 35-odstotni rabat od prodaje in zagotoviti dogovorjeno količino prijavljenih del. 

SAMOSTOJNA STOJNICA 

Vabimo založnike, da se kot ponudniki knjižne produkcije predstavijo na Slovenskih dnevih knjige Murska Sobota. Sejemska ponudba bo potekala v petek, 14. junija 2024, od 17. do 20. ure na MIKKovi terasi, ter v soboto, 15. junija 2024, od 9. do 14. ure na grajskem dvorišču v Murski Soboti (v primeru slabega vremena v prostorih MIKK). Samostojno sodelovanje nima omejitve pri obsegu in naravi ponudbe, organizator pa vam bo zagotovil stojnico v okviru sejemskega prostora. Strošek stojnice za prijavitelja znaša 150 evrov. 

SKUPINSKA BRANJA AVTORJEV

Vabimo avtorje, da se udeležijo skupinskih branj. Prireditve bodo potekale s skupnim vodenjem, vsak prijavljeni avtor pa ima za svojo predstavitev na razpolago 5 minut. Prireditelj si v primeru prevelikega števila prijav dopušča možnost omejitve števila nastopajočih in naknadnega izbora. Pri izboru bo prvi kriterij vrstni red prijave. Razporeditev po posameznih sklopih opravi organizator. 

PRIJAVNICA

https://forms.gle/jRq1aMiSYoLPKzmU9

DELI