PROSTO DELOVNO MESTO: KOORDINATOR IN ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA – M/Ž

Registrska št.:
ON69649

Upravna enota delovnega mesta:
MURSKA SOBOTA
Opis del in nalog:
– ORGANIZIRA, IZVAJA IN KOORDINIRA STROKOVNO DELO NA PODROČJU MLADINSKIH IN KULTURNIH PROGRAMOV – KOORDINIRA IN IZVAJA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI PO NAVODILIH DIREKTORJA, – PRIPRAVLJA PREDLOGE IN KONCEPTE AKTIVNOSTI NA PODROČJU MLADINSKIH IN KULTURNIH PROGRAMOV, – PRIPRAVLJA PLANE, POROČILA, EVIDENCE IN ANALIZE O DELU POVEZANIH Z IZVAJANJEM AKTIVNOSTI , – SPREMLJA IN PRIJAVLJA PRIJAVE NA RAZPISE NA PODROČJU MLADINSKIH IN KULTURNIH PROGRAMOV, – PRIPRAVLJA VSEBINSKA IN FINANČNA POROČILA IZVAJANIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV PO POGODBAH, – VODI IN KOORDINIRA DELO JAVNIH DELAVCEV “POMOČ ZA IZVAJANJE PROGRAMOV ZA MLADE”, – SODELUJE Z SORODNIMI INŠTITUCIJAMI IN POVEZUJE ZAVOD Z OKOLJEM IN DRUGIMI INŠTITUCIJAMI V LOKALNEM, NACIONALNEM IN EVROPSKEM OKOLJU – ODGOVARJA ZA PRAVOČASNO IZVEDBO PROJEKTOV – SKRBI ZA MEDIJSKE OBJAVE IN PR – ARHIVIRA IN SKRBI ZA ARHIV NA PODROČJU MLADINSKIH IN KULTURNIH PROGRAMOV – OPRAVLJA DRUGA DELA V OKVIRU DELOVNEGA MESTA PO NALOGU DIREKTORJA IN SPLOŠNIH AKTIH ZAVODA

Izobrazba:
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Družbene vede in vedenjske znanosti, podrobneje neopredeljeno
Delovne izkušnje:
2 leti
Vozniško dovoljenje:
B
Znanje jezikov:
angleški jezik: razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro
slovenski jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Računalniška znanja:
urejevalniki besedil – zahtevno
delo s preglednicami – osnovno
delo z bazami podatkov – osnovno
računalniško oblikovanje – osnovno
Drugi pogoji:
– dobro poznavanje mladinske dejavnosti in mladinske kulture – organizacijske sposobnosti – poznavanje poslovne korespondence
DELODAJALEC ŽELI TUDI NAPOTOVANJE KANDIDATOV IZ EVIDENC ZAVODA
Trajanje zaposlitve:
Nedoločen čas
Poskusno delo:
3 mes.
Urnik dela:
gibljiv/nestalen urnik
Okvirna plača:
1.600,00 EUR bruto mesečno
Način prijave kandidata:
kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidata:
ALEŠA KOVAČ, telefon: 02 534 98 90, e-naslov: alesa.kovac[at]mikk.si
Naslov: Trubarjev drevored 4, 9000 MURSKA SOBOTA

DELI