Spoznajmo EUYou

Torek, 20. oktober 2020 ob 18.00 ⬇︎🇪🇺

Prijavahttps://forms.gle/5rmAyuwT43z5GuVF6

EUYOU je pilotni projekt konzorcija slovenskih organizacij, namenjen ozaveščanju in svetovanju o državljanskih pravicah mobilnih državljanov EU ter vključevanju mobilnih državljanov EU v lokalne demokratične skupnosti.Komu je projekt namenjen?


• Vsem mladim mobilnim državljanom EU, ki bivate, delujete ali študirate v Sloveniji npr. kot ESE prostovoljci, Erasmus+ študenti, opravljate kakršnokoli delo v državi
• Vsem mladim Slovencem, ki se odpravljate ali odločate za študij, prostovoljstvo ali delo v tujini
• Vsem mladim mobilnim državljanom EU, ki želite po končani praksi/študiju/delu v Sloveniji ostati v državi in poiskati nove priložnosti, ki bodo to omogočile.

Časovnica poteka:
18:00 – 18:15 Uvodni pozdrav in predstavitev udeležencev
18:15 – 18:45 Predstavitev projekta in aktivnosti
18:45 – 19:30 Predstavitev platforme https://euyou.si/ in digitalnega svetovalnega središča
19:30 – 20:00 Čas za vprašanja udeležencev
20:00 – 20:30 Evalvacija in navodila za naslednji dogodek

——————————————————————–

EUYOU is a pilot project of a consortium of Slovenian organisations, aimed at raising awareness and advising on the civil rights of mobile EU citizens and the integration of mobile EU citizens in local democratic communities.

Who is this for?
• all young people who live, work, volunteer or study in Slovenia
• all young people who are on their way to work, study or volunteer abroad (in the EU)
• all young people who seek new opportunities after study/work/volunteering in Slovenia or EU

Timeline:
18:00 – 18:15 Introductory greeting, presentations of participants
18:15 – 18:45 Presentation of the project and activities
18:45 – 19:30 Presentation of the https://euyou.si/ platform and the Digital Counseling Point
19:30 – 20:00 Q&A
20:00 – 20:30 Evaluation and instructions for the next event 

DELI