MIKK Natečaj: Besedila za muziKKo

MIKK Murska Sobota razpisuje natečaj Besedila za muziKKo!Natečaj traja od 3.2.2022 do 3.3.2022VABIMO vse osnovnošolce, mlade v starosti od 15 do 29 let (dijake, študente, mlade zaposlene ali brezposelne) in tudi vse ostale starostne skupine, da prijavijo in nam pošljejo svoja izvirna besedila, ki še niso bila javno objavljena ali uglasbljena.Med vsemi poslani besedili bomo izbrali 4 najboljše, ki jih bomo nato s pomočjo pesnika/pisatelja Roberta Felixa Titana in glasbenika/producenta Maria Horvata uglasbili in posneli.Vsa vprašanja glede natečaja lahko pošljete na mario.horvat@mikk.si ali info@mikk.si.Pogoji:1. Besedilo mora biti vaše avtorsko delo in ne sme biti avtorsko zaščiteno
2. Starostne omejitve ni
3. Besedilo je lahko v katerem koli jeziku
4. Avtor lahko sodeluje v natečaju samo z enim izdelkom oz. besedilom

Pošiljanje prispevkov:Vse prispevke pošljete v zapečateni kuverti s pripisom “Ne odpiraj – prijava na MIKK natečaj: Besedila za muziKKo” po pošti, naslovljeni na:MIKK Murska Sobota Trubarjev drevored 49000 Murska Sobotaali pa jih pošljete na e-naslov: mario.horvat@mikk.siPomembno: V kuverto vložite izpolnjen A4 list, ki naj obvezno vsebuje naslednje podatke: ime in priimek avtorja,
stalni ali začasni naslov prebivanja,
starost avtorja,
kontaktni elektronski naslov avtorja ali skrbnika (v kolikor je avtor mladoletna oseba),
kontaktna telefonska številka (ni obvezno).
po želji še lahko pripišete željeni žanr pesmi.

DELI