ZAPOSLITEV

ZAPOSLITEV

sporočilo o prostem delovnem mestu

Projektno delovno mesto: MLADINSKI DELAVEC I – (ZAPOSLITEV NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM SEKTORJU) – M/Ž

Število zaposlitev: 1
Zahtevana izobrazba: V.stopnja
Zaposlitev je v skladu s Javnim razpisom »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«.
Kandidati naj pošljejo prijavo s pripisom ZAPOSLITEV NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM SEKTORJU (cv,motivacijsko pismo in potrdilo o nekaznovanosti) na elektronski naslov: miha.lendvaj@mikk.si

Zaposlitev na projektno delovno mesto se izvede samo v primeru, da je delodajalec izbran na javnem razpisu razpisanega s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Opis delovnega mesta:
Mladinski delavec bo vključen v vse obstoječe aktivnosti mladinskega centra, z namenom spoznavanja načina dela v mladinskem centru in s ciljem spoznavanja definicije mladinskega dela, ki obseg širok spekter znanj in veščin. Med drugim bo v sodelovanju z mladimi načrtoval in izvajal mladinski program glede na njihove potrebe, jim omogočal razvoj lastnih kompetenc, ipd. Udeležen bo tudi v poslovno-upravnih procesih, kar mu bo dalo osnovno predstavo kaj vse je potrebno urediti za izvedbo neke aktivnosti/projekta. S tem si bo razen kompetenc mladinskega dela pridobil tudi osnovno znanje s področja podjetništva.

Opis konkretnih zadolžitev:
vzpostavitev sistema neformalnega izobraževanja z namenom pridobivanja kompetenc mladih za lažjo zaposljivost;ta aktivnost predvideva komunikacijo in sodelovanje z lokalnimi obrtniki, podjetniki in inovatorji, predvsem mladimi, ki so sami razvili svojo idejo in so pripravljeni pomagati mladim pri razvoju lastnih kompetenc, na podlagi primerov dobrih praks,aktivnost bo potekala čez celotno obdobje zaposlitve in bo zgrajena tako, da bo kontinuirano lahko potekala tudi še po tem času,izobraževanje bo potekalo v obliki delovnih skupin, občasno tudi v obliki predavanj in okroglih miz, mladim bo ponujena možnost razvijanja kompetenc tudi v mladinskem centru v obliki prirejanja dogodkov, skozi katere se bodo mladi učili o poteku poslovnih procesov, bogatili svoje znanje in razvijali veščine, ki jim bodo koristile tudi v bodoče.

Naloge mladinskega delavca:
mladinski delavec bo organiziral in izvajal aktivnosti, ki bodo privabile mlade v ta projekt; za potrebe aktivnosti bo naredil raziskavo med mladimi s katero bo ugotavljal potrebe ciljne skupine in njihovo željo po participaciji, v skladu z ugotovljenimi rezultati bo pripravil načrt in obliko promocije s katero bo privabljal mlade k sodelovanju, po pripravi načrta aktivnosti bo skrbel tudi za njihovo izvedbo, pripravil bo tudi finančni načrt,skrbel bo za komunikacijo s partnerji; na podlagi lastne presoje in poizvedbe, bo skušal privabiti želene zunanje partnerje k sodelovanju, tekom aktivnosti bo aktivno komuniciral s partnerji in po potrebi prigajal program tudi njihovim željam, skupaj z udeleženci razvijal ideje; njegova naloga bo tudi aktivno sodelovati v procesu, pomagati udeležencem razvijati idejo in jo pripeljati do realizacije,
poročanje o uspešnosti projektov in akcij.

Vpeljava programov za ozaveščanje o pomembnosti dobrega psihofizičnega stanja mladih
ob zviševanju delovnega tempa v šolah in tudi nasplošno v življenju, postaja tema psihofizičnega stanja posameznika, vse bolj pereča tema. Dokler se človeku v življenju ne zalomi, se ne prične zavedati o pomembnosti dobrega psihofizičnega stanja za optimalno delovanje v šoli, službi in v zasebnem življenju.
aktivnost bo obsegala poizvedbo o trenutnem stanju med mladimi, iskanje mnenj stroke o tej temi in predlaganih ukrepih, oblikovanje lastnega pogleda na tematiko, iskanje rešitev med mladimi sami in oblikovanje aktivnosti za izboljšanje stanja.

Naloge mladinskega delavca:
Komunikacija s stroko o tej tematiki, ki vsebuje poizvedbo o trenutnih ukrepih na tem področju v lokalnem okolju, iskanje lokalnih akterjev in njihovo angažiranje za sodelovanje,
Pogovor z mladino o njihovem pogledu in izkušnjah na tem področju,
Oblikovanje ukrepov za izboljšanje stanja skozi aktivnosti, ki bi bile smotrne in dosegljive za čim širši sklop mladostnikov,
Organizacija in izvedba aktivnosti, vključno z načrtovanjem programa in finančnega načrta,
poročanje o uspešnosti projektov in akcij.

Trajanje zaposlitve: Določen čas, 10 mesecev, oziroma od 1.3.2018 do 31.12.2018
Delovni čas: polni delovni čas (40ur na teden)
Drugi pogoji: Starost od 15 do 29let, mladi iskalec prve zaposlitve oz. mladi, ki ni v delovnem razmerju ali samozaposlen oz. mladi, ki se ne izobražuje ali usposablja za namen povečanja spretnosti, znanj in kompetenc za izboljšanje položaja na trgu dela vsaj od 11. 9. 2017 naprej in je registrirano brezposeln pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Projektno delovno mesto: MLADINSKI DELAVEC II – (ZAPOSLITEV NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM SEKTORJU) – M/Ž

Število zaposlitev: 1
Zahtevana izobrazba: V.stopnja

Zaposlitev je v skladu s Javnim razpisom »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«.
Kandidati naj pošljejo prijavo s pripisom ZAPOSLITEV NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM SEKTORJU (cv,motivacijsko pismo in potrdilo o nekaznovanosti) na elektronski naslov: miha.lendvaj@mikk.si .
Zaposlitev na projektno delovno mesto se izvede samo v primeru, da je delodajalec izbran na javnem razpisu razpisanega s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Opis delovnega mesta:
Mladinski delavec bo vključen v vse obstoječe aktivnosti mladinskega centra, z namenom spoznavanja načina dela v mladinskem centru in s ciljem spoznavanja definicije mladinskega dela, ki obseg širok spekter znanj in veščin. Med drugim bo v sodelovanju z mladimi načrtoval in izvajal mladinski program glede na njihove potrebe, jim omogočal razvoj lastnih kompetenc, ipd. Udeležen bo tudi v poslovno-upravnih procesih, kar mu bo dalo osnovno predstavo kaj vse je potrebno urediti za izvedbo neke aktivnosti/projekta. S tem si bo razen kompetenc mladinskega dela pridobil tudi osnovno znanje s področja podjetništva.

Opis konkretnih zadolžitev:
ustvariti delovno skupino za spodbujanje kreativnosti mladih, konkretno na področju filmske, likovne in glasbene umetnosti;
dolgoletna želja po vzpostavitvi skupine mladih, ki bi ustvarjala lastno produkcijo na področju multimedije, skozi celotno leto in še naprej, nam zaenkrat še ni uspela. Vedno se je končalo pri kratkoročnih projektih, katerih udeleženci kljub temu, da so izrazili interes po dolgoročnejših projektih, niso nikoli svojega interesa tudi udejanili.
Zato je naša pobuda, da bi mladinskega delavca vključili ravno v to aktivnost in mu omogočili svobodno umetniško izražanje ter oblikovanje delovne skupine mladih somišljenikov, ki bi izkoristili vse naše tehnične kapacitete in izgradili dolgoročno ogrodje za delovanje delovne skupine.
Aktivnosti katere bi organiziral in izvajal mladinski delavec obsegajo ukrepe za vzpostavitev delovnih skupin, ki bi združile zainteresirane posameznike na področju avdio-video produkcije (filmi, dokumentarci, reportaže), likovne umetnosti (stripi,animacije), glasbene umetnosti (zvočni performansi, raziskava zvoka) in tudi njihovo medsebojno sodelovanje s ciljem promocije filmske Evropske vzgoje.

Naloge mladinskega delavca:
Opraviti raziskavo med mladimi o zainteresiranosti za projekt, njihovih potrebah in interesih s področja filmske/multimedijske vzgoje.
– Na podlagi raziskave oblikovati izobraževalni program in pripraviti načrt promocije projekta za doseg ciljne skupine,
– Združiti zainteresirane posameznike v delovne skupine,
– Organizirati in oblikovati načrt dela v sodelovanju z delovnimi skupinami,
– Odvisno od potrebe posamezne akcije znotraj projekta vključiti tudi zunanje strokovnjake-mentorje,
– Koordinirati delo delovnih skupin in sestaviti terminski in finančni načrt izvedbe zadanih aktivnosti.
– Aktivno poročanje o uspešnosti izvajanja projekta.

Pomoč pri ustvarjanju in izvedbi mednarodnih projektov mladinskega dela
V MIKK Murska Sobota želimo tudi uvesti sodelovanje na področju projektov mednarodnega mladinskega dela v sklopu iniciative Erasmus+ mobilnost mladinskih delavcev in Evropske prostovoljne službe, katera bi se naj v prihodnje izvajala v malo spremenjeni obliki v sklopu Evropske solidarnostne enote.
Mladinski delavec, bi tako sodeloval z mentorjem pri pripravi evropskih projektov, njihovi izvedbi in oblikovanju aktivnosti za njihove potrebe.
Aktivnosti v katere bi bil vključen mladinski delavec, bodo obsegale nudenje podpore udeležencem in mentorju ter samostojno kreiranje vsebin za udeležence.

Naloge mladinskega delavca:
– Ugotavljanje potreb udeležencev in nudenje pomoči pri organizaciji,
– Informiranje udeležencev in mentorjev,
– Pomoč pri pripravi rekvizitov, delavnic in ostalih aktivnosti potrebne za izvedbo,
– Oblikovanje lastnih idej in predlogov za projekte evropske mobilnosti.
– Izvedba izbranih predlogov torej projektov.

Trajanje zaposlitve: Določen čas, 10 mesecev, oziroma od 1.3.2018 do 31.12.2018
Delovni čas: polni delovni čas (40ur na teden)
Drugi pogoji: Starost od 15 do 29let, mladi iskalec prve zaposlitve oz. mladi, ki ni v delovnem razmerju ali samozaposlen oz. mladi, ki se ne izobražuje ali usposablja za namen povečanja spretnosti, znanj in kompetenc za izboljšanje položaja na trgu dela vsaj od 11. 9. 2017 naprej in je registrirano brezposeln pri Zavodu RS za zaposlovanje.