Zaposlitev na področju mladinskega sektorja

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – MC AKTIVEN I. in MC AKTIVEN II.

V okviru Javnega razpisa »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« Urada za mladino uspešno zaposlujemo 2 mladinska delavca v okviru projektov:

Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« za sofinanciranje operacije »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1 « in »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 2 «, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Obe zaposlitvi sta bili sklenjeni na podlagi javnega razpisa “Javni razpis “zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju” Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Urada republike Slovenije za mladino”. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

št. operacije Larise Deutsch: OP20.02316 

št. operacije Mateje Černjavič:  OP20.02317


*Cilj javnega razpisa:
Cilj javnega razpisa je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine mladih, kar povečuje možnosti njihove zaposlitve po izteku operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih. 
Ukrep za dosego cilja so spodbude za zaposlitev ciljne skupine mladih v mladinskem sektorju kot mladinski delavec na področju mladinskega dela.

*Namen javnega razpisa:
Ukrep prinaša nove zaposlitve mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim mladim, starim od 15 do vključno 29 let, s katerim se na področju mladinskega dela odzivamo na potrebe mladinskega sektorja. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za zaposlitev in pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.

*Dela in naloge mladinskega delavca:

V okviru operacije sta mladinska delavca vključena v vse obstoječe aktivnosti mladinskega centra, z namenom spoznavanja načina dela v mladinskem centru. V sodelovanju z mladimi načrtujeta in izvajata mladinski program glede na njihove potrebe in jim omogočata razvoj lastnih kompetenc.

*Mladinska delavca opravljata naslednje naloge:

 • Pripravljata raziskavo med mladimi o zainteresiranosti za projekte, njihove potrebe in interese s področja multimedijske vzgoje in neformalnega izobraževanja;
 • Oblikujeta programe za spodbujanje kreativnosti mladih s področja filmske, likovne in glasbene umetnosti ter dobrega psihofizičnega stanja mladih
 • Pripravljata evropske projekte  mednarodnega mladinskega dela v sklopu iniciative Erasmus+ mobilnost mladinskih delavcev in Evropske prostovoljne službe;
 • Vzpostavljata sisteme neformalnega izobraževanja za pridobitev kompetenc mladih za lažjo zaposljivost.

Z zgoraj izpostavljenimi delovnimi nalogami in aktivnostmi razvijata nove kompetence: 

 • Samoiniciativnost
 • Delo v delovni skupini
 • Načrtovanje in organizacijo projektov
 • Vodenje
 • Mreženje
 • Reševanje problemov
 • Prilagodljivost
 • Podjetništvo

Rezultat javnega razpisa:
Zaposlitev obeh mladinskih delavcev za dodatno obdobje 2 mesecev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Več na: www.eu-skladi.si.

DELI