Četrtek, 1.3.2018 MIKKov klubski prostor 14.00 – 17.00 …………………………. ❄️🖥V zimskih počitnicah pripravljamo v MIKKovem MMCju prvo izmed izobraževanj iz uporabe programskih orodij MS Office- POWERPOINT. Na delavnici se bosteveč

MIKK Murska Sobota je v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota, v soboto 10. februarja 2018 med 10:00 in 12:00 uro organiziral pustovanje za otroke na Grajski ploščadi Gradu Murskaveč

MESTNI SVET Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11,več