Erasmus + Mladi v akciji

Erasmus + Mladi v akciji

MIKK Murska Sobota je akreditirana mladinska organizacija v sklopu programa »Erasmus+Mladi v akciji«. Mladim lahko omogoči in olajša izvedbo različnih projektov učne mobilnosti, kot so:

  • Mladinske izmenjave

  • Evropske prostovoljne službe

  • Strateških partnerstev.

Mladinska izmenjava je projekt, ki mladim iz dveh ali več držav omogoči, da se zberejo, nagovorijo različne teme in o njih razpravljajo ter tako spoznajo različne države in kulture, preko neformalnega in priložnostnega učenja osvajajo nove kompetence, krepijo solidarnost ter zavest za demokratično odločanje in družbeno relevantne teme. Mladi udeleženci skupaj sodelujejo pri pripravi programa, ki je sestavljen iz različnih delavnic, razprav, iger vlog, aktivnosti na prostem, vaj, simulacij in podobnih aktivnosti neformalnega učenja, ki so blizu mladim.

 

Za več informacij pa lepo povabljeni k listanju zloženke.