Digitalna abstrakcija

Digitalna abstrakcija

MEDNARODNI FOTOGRAFSKI NATEČAJ

Aktivnosti:

1.Mednarodni natečaj za najboljšo fotografijo

2.Razstava fotografij v MIKKovi galeriji

Vodenje in koordinacija:

Po večletnem delovanju na področju fotografskih delavnic za mlade smo se leta 2006 v Mladinskem informativnem in kulturnem klubu, točneje Multimedijskem centru Pomurja odločili za realizacijo projekta »DIGITALNA ABSTRAKCIJA«, kateri je zastavljen kot dolgoročni razvoj fotografske kulture v Pomurju. Z natečajem želimo predstaviti presežek fotografke ustvarjalnosti z uporabo digitalnih medijev in posegi v sam medij. Splošen cilj v lokalnem okolju je spodbuditi ustvarjalce k kritičnemu razmišljanju in motivirati čim večje število mladih k kreativnemu izražanju skozi fotografijo kot medij.

V letu 2012 smo izvedli  natečaj načrtovan z objavo v mesecu avgustu in zaključkom decembru s podelitvijo nagrad in priznanj najboljšim udeležencem.Na natečaju je sodelovalo 36 avtorjev iz petih držav s skupno 144 prispelimi deli. Razstava nagrajenih del je po natečaju na ogled v MIKKovem klubskem prostoru. Žirijo festivala že od samega začetka sestavljajo uveljavljen fotograf Miran Rojko, član FK Murska Sobota; Mirko Rajnar uveljavljen akademski slikar in Dominik Šteiner, mojster fotografije.