PROSTO DELOVNO MESTO: GOSTINSKI TEHNIK (VODJA KAVARNE) – M/Ž

Registrska številka prijave: OL56732
Delodajalec: MŠO: 5986435000 šifra SKD: 90.030 Umetniško ustvarjanje
MLADINSKI INFORMATIVNI IN KULTURNI KLUB MURSKA SOBOTA
Trubarjev drevored 4
9000 MURSKA SOBOTA
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 5536 MURSKA SOBOTA
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GOSTINSKI TEHNIK (VODJA KAVARNE) – M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: SAMOSTOJNO VODI IN ORGANIZIRA DELO MIKK-OVE KAVARNE PO NAVODILU DIREKTORJA.
SAMOSTOJNO VODI NABAVO PIJAČE IN MATERIALA ZA KAVARNO.
ODGOVARJA ZA PREVZEM PIJAČE IN MATERIALA.
VODI IN EVIDENTIRA ZALOGE PIJAČE IN MATERIALA
V SKLADU Z ZAKONOM VODI IN EVIDENTIRA BLAGAJNO.
ANALIZIRA, PREDLAGA IZBOLJŠAVE IN POROČA DIREKTORJU O DELOVANJU KAVARNE.
VODI IN ORGANIZIRA DODATNE PRIREDITVE – POGOSTITVE.
SKRBI ZA OPREMO IN NAPRAVE TER REDNI SERVIS NAPRAV.
PREDLAGA LETNI INVESTICIJSKI PLAN ZA KAVARNO.
SKRBI ZA UREJENOST KAVARNE.
SKRBI ZA DOSLEDNO IZVAJANJE DELOVNEGA ČASA.
OPRAVLJA DRUGA DELA V OKVIRU DELOVNEGA MESTA PO NALOGU DIREKTORJA.
Izobrazba po Klasius: 150 srednja strokovna, srednja splošna,
Alternativna izobrazba:
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto Poskusno delo: 3 meseci
Zahtevan vozniški izpit kategorije: B
Zahtevano znanje jezikov: SL – slovenski jezik razumevanje-zelo dobro govorjenje-zelo dobro pisanje-zelo dobro
Zahtevana rač. znanja: 1 – urejevalniki besedil – 1 – osnovno
2 – delo s preglednicami – 1 – osnovno
4 – delo z bazami podatkov – 1 – osnovno
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: Poznavanje področja gostinske
dejavnosti,
organizacijske sposobnosti,
komunikativnost, prijaznost, urejenost.
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda in na spletnih straneh
Objava tudi na naslednjih UE:
Rok za prijavo kandidatov: 8 dni.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Posebne zahteve delodajalca:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: ALEŠA KOVAČ, 02 534 98 90, alesa.kovac@mikk.si
Kontakt delodajalca za BO: ALEŠA KOVAČ, 02 534 98 90, alesa.kovac@mikk.si
Posredovanje ZRSZ: napoti ustrezne kandidate iz evidenc Zavoda
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Druga sporočila, opombe:2/2
Datum sprejema prijave: 10.5.2022 Datum objave v prostorih zavoda: 11.5.2022
Rok za prijavo kandidatov: 19.5.2022

DELI

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.