Razpis za financiranje projektov/programov “Mladi za mlade”

Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota (v nadaljevanju MIKK Murska Sobota) v sodelovanju z EUROPE DIRECT Pomurje ob Evropskem letu mladih objavlja razpis za financiranje projektov/programov, ki jih bodo pripravili, organizirali in izvedli mladi (mladi so osebe v starosti med 15 in 29 let).

Razpis je odprt od srede, 6. aprila do vključno srede, 4. maja 2022. 

Vse projektne/programske predloge izpolnite s pomočjo obrazca, ki je na voljo tukaj. Izpolnjene obrazce pošljete na info@mikk.si s pripisom predlog projekta “Mladi za mlade”.

Po zaključku razpisa se bo sestala tri članska komisija, ki bo prispele predloge pregledala in opravila izbor. Rezultati razpisa bodo objavljeni v ponedeljek, 16. maja 2022 na MIKKovi spletni strani www.mikk.si

Izbranim projektom bo dodeljen mentor s strani MIKK Murska Sobota, ki bo mladim v pomoč pri izvajanju projektov.

Projekti se bodo lahko pričeli izvajati s 1. junijem 2022 in se morajo zaključiti najkasneje do 31.12.2022.

Za izvedbo projektov bo MIKK zagotovil sredstva v skupnem znesku 2000,00 €. Sredstva se lahko namenijo za samo en izbrani projekt ali pa se razdelijo med več manjših projektov.

Na razpis se lahko prijavijo mladi posamezniki, skupine mladih in društva (katerih udeleženi člani morajo biti iz starostne skupine od 15 do 29 let). 

Aktivnosti se lahko izvajajo v prostorih MIKK Murska Sobota, na Grajskem dvorišču Gradu Murska Sobota ali pa v Mestnem parku Murska Sobota.

Mladi morajo biti udeleženi v organizacijo aktivnosti, pripravo in izvedbo aktivnosti. Mladim bo v pomoč pri urejanju zadev dodeljen mentor s strani MIKK Murska Sobota, ki bo izvajal naloge svetovalca in nadzornika.

Vrsta in oblika aktivnosti nista določeni. Lahko gre za festival, koncert, delavnico, predavanje, razstavo, itd.

Vse stroške vezane na aktivnosti bo pokril MIKK Murska Sobota direktno. To pomeni, da mora biti na vseh vezanih računih kot plačnik naveden MIKK Murska Sobota.

Stroški, ki so lahko pokriti so naslednji:

  • honorar nastopajočih,
  • stroški materiala,
  • stroški pogostitev,
  • stroški najema tehničnih sredstev,
  • stroški nastanitve,
  • stroški promocije.

Za vse vključene mlade osebe velja, da sodelujejo prostovoljno. Za ta namen bodo z mladimi sklenjene pogodbe o prostovoljnem delu.

DELI