🇪🇺Mladokracija – Mladi v SLO in EU za demokracijo v Murski Soboti

V sredo, 2. decembra 2020 je med 10:15 in 12:15 potekal dogodek strukturiranega dialoga v sklopu projektov Mladokracija in EUYOU.

Dogodek je izvedel MIKK Murska Sobota kot partner v prej omenjenih projektih v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa, Inštitutom za politični menedžment, Klubom prekmurskih študentov, Mestno občino Murska Sobota, Gimnazijo Murska Sobota in Ekonomsko šolo Murska Sobota. Dogodek je zaradi epidemioloških razmer potekal preko spletne platforme ZOOM.

V uvodnem nagovoru je mladinski delavec Miha Lendvaj iz MIKK Murska Sobota pozdravil vse udeležence in mentorje ter predstavil navodila za izvedbo aktivnosti. V nadaljevanju je direktorica Mreže MaMa mag. Maja Hostnik predstavila namen in vsebino projekta Mladokracija.
Sledila je predstavitev projekta EUYOU s strani Klemna Balanča iz Inštituta za politični menedžment, ki je v nadaljevanju udeležencem predstavil pravice mobilnih EU državljanov in pa demokratične sisteme v Sloveniji in EU. Zatem je sledila porazdelitev na skupine v katerih so mladi pripravljali predloge/vprašanja/pobude za dialog z županom Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksandrom Jevškom.
Dialog z županom je vodil predsednik Kluba prekmurskih študentov Grega Donša. Tekom dialoga so mladi županu predstavili svoje predloge, le ta pa jih je tudi izzval, da poskusijo pripraviti konkretne predloge do konca meseca decembra, ki jih bodo potem tudi skušali umestiti v občinski proračun.

V dialogu je sodelovalo 24 dijakov in dijakinj. Tako dijaki kot župan so izrazili tudi nadaljnjo željo po dialogu 👌

EUYOU
Mreža MaMa
Klub prekmurskih študentov
Mestna občina Murska Sobota
Gimnazija Murska Sobota
Ekonomska šola Murska Sobota

DELI