Demokracija v Sloveniji in EU

Četrtek, 5. november 2020, 16.00-18.00, online

Vabljeni na tretji dogodek projekta EUYOU, na delavnico Demokracija v Sloveniji in EU, kjer bomo z udeleženci spoznavali organiziranost in delovanje političnega sistema in možnosti demokratičnega vključevanja na lokalni in EU ravni. Vsi udeleženci bodo osvojili kompetence za aktivno demokratično participacijo v gostujoči državi.

Prav tako pa bomo razmislili o konkretnih izzivih in ovirah vključevanja mobilnih EU državljanov v lokalne demokratične skupnosti. Tisti udeleženci, ki se bodo udeležili tudi zadnjega dogodka EUYOU (dialog z odločevalci) lahko udeležbo na tem dogodku izkoristijo za pripravo vprašanj in predlov za politične odločevalce. 

Delavnica v slovenskem jeziku bo potekala med 16.00 – 18.00. Povezavo do delavnice na Zoom-u bomo objavili v dogodek na Facebooku, dan pred začetkom.

https://fb.me/e/3o9PHPJ3d

DELI